Integer en Privacy

Integer zijn om uw privacy te waarborgen

Elke begeleiding start met wederzijds vertrouwen. Integriteit is voor mij heel belangrijk. U kan erop rekenen dat ik respectvol en zorgvuldig omga met uw gegevens.
Sinds mei 2018 is elke ondernemer bewuster geworden over digitale privacy door de AVG wet. In mijn beleving verandert er niet zoveel, behalve dat ik nu meer vastleg in documenten hoe ik dit doe. Dit geeft een zinvolle bewustwording. Zo zal ik bijvoorbeeld eerder Whatsapp gebruiken dan sm.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut en coach, een dossier aanleg. Wettelijk ben ik dit verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor u noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat u mag verwachten dat ik:
· zorgvuldig en integer omga met uw gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben

Als uw behandelende therapeut en coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere therapeut/coach. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• datum van de behandeling
• korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurgeneeskundig consult’, natuur talentenanalyse of ‘analytische therapie
prijs

PRIVACY VOOR FACTUUR – coaching en training
• Uw organisatie, adres en woonplaats
• Naam coachee (wat afgesproken is)
• Korte omschrijving van mijn diensten zoals coaching en/of training
• Kosten dienstverlening

Bij coaching en training: Informatie wordt niet gedeeld met een opdrachtgever (alleen met u zelf)