Integer en Privacy

Integer zijn om uw privacy te waarborgen

Elke begeleiding start met wederzijds vertrouwen. Integriteit is voor mij heel belangrijk. U kan erop rekenen dat ik respectvol en zorgvuldig omga met uw gegevens.
Sinds mei 2018 is elke ondernemer bewuster geworden over digitale privacy door de AVG wet. In mijn beleving verandert er niet zoveel, behalve dat ik nu meer vastleg in documenten hoe ik dit doe. Dit geeft een zinvolle bewustwording. Zo zal ik bijvoorbeeld eerder het versleutelde Whatsapp gebruiken dan sms.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Zoals informatie over uw klacht, achtergrond, gezondheid, eventuele diagnoses en behandelingen en voortgang van de behandeling. Eventueel ook informatie die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u na beëindiging van de therapie, dit anders wil en het dossier wil vernietigen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• datum van de sessie/consult
• korte omschrijving van de behandeling met prestatiecode, zoals psychosociaal consult’, natuur talentenanalyse of ‘analytische therapie
prijs

Als u de behandelovereenkomst tekent, geeft u ook aan het  privacydocument gelezen te hebben.

PRIVACY VOOR FACTUUR – coaching en training
• Uw organisatie, adres en woonplaats
• Naam coachee (wat afgesproken is)
• Korte omschrijving van mijn diensten zoals coaching en/of training
• Kosten dienstverlening

Bij coaching en training: Informatie wordt niet gedeeld met een opdrachtgever (alleen met u zelf). Ik werk volgens algemene voorwaarden die ik u toegestuurd heb.